โลโก้บริษัทบีเบบี้ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแม่และเด็ก
Home / My Account / Register / Track order / Wish List
  สินค้าในตะกร้า Shopping Cart เส้นแบ่ง Items : 0
Total  : 0 Baht
ภาษาอังกฤษ 
โลโก้บริษัทบีเบบี้ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแม่และเด็ก
 
Store Assistant
Product Search
   
Enter keyword of items
  By Gender  
   
  By Age  
   
  By Price  
   
  By Category  
   
  By Brand  
   
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
ปัญหาที่พบบ่อยถาม-ตอบข้อสงสัย
 
 หน้าแรก > การประกันความปลอดภัยและนโยบายความเป็นส่วนตัว
การประกันการซื้อขาย
 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของ www.be-bebe.com ทั้งหมดนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ บี เบบี้ ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครอง ข้อมูลดังกล่าว โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบี เบบี้โดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราได้กำหนดนโยบายการประกันการซื้อขายสำหรับทุกรายการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการบน www.be-bebe.com กรณีของการใช้บัตร เครดิตในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตร ท่านจะต้องแจ้งธนาคารผู้ออกบัตรและปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดของธนาคารนั้น

ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บ
 
บี เบบี้จะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
  • เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า บี เบบี้จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ, รายการสั่งซื้อ  
  • เมื่อผู้ใช้บริการทำการลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับสินค้าและบริการ บี เบบี้ จะเก็บที่อยู่อีเมล์และ
    ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไว้ในระบบ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถล็อกอินเพื่อปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการและ
    ครอบครัวได้

การเก็บข้อมูลของสมาชิก
 
บี เบบี้ เก็บข้อมูลสมาชิกเพื่อทำความเข้าใจกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น โดย :
  • ไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
  • เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์
  • เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ
  • พนักงานของบี เบบี้ อาจมีการติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการทางอีเมล์, โทรศัพท์ หรือส่งจดหมาย ไปยังลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์
    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลลูกค้า หรือวิจัยการตลาด
  • เราจะส่งอีเมล์ถึงผู้ใช้บริการเกี่ยวกับสินค้าใหม่,ข้อเสนอพิเศษ หรือข้อมูลอื่นๆของบี เบบี้ ,บริษัทในเครือ และบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตรผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ ไม่รับข่าวสารใดๆ ขณะลงทะเบียนเช่นกัน

การคุ้มครองข้อมูลสมาชิก
 
บี เบบี้ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ แก่บริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นที่เป็นพันธมิตร เพื่อการจัดการหรือจัดส่งสินค้าตามรายการสั่งซื้อของท่าน บี เบบี้ จะเรียกร้องให้บริษัทเหล่านั้นเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นความลับและจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่น
เข้าถึงข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่างๆ

บี เบบี้คุ้มครองข้อมูลสมาชิกอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลอื่น ดังนั้นผู้ใช้บริการอาจถูกขอให้พิสูจน์ความเป็นเจ้าของข้อมูลก่อนที่บี เบบี้จะเปิดเผยข้อมูลแก่ท่าน ผู้ใช้บริการอาจได้รับอีเมล์หรือจดหมายเพื่อแจ้งข่าวเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่างๆของบี เบบี้ โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากบี เบบี้ กรุณาระบุในหมวดข้อมูลเฉพาะ
ส่วนบุคคลว่าท่านไม่ต้องการรับทราบข้อมูลดังกล่าว หรือส่งอีเมล์ไปที่ [email protected]

ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ อาจถูกนำไปใช้งานร่วมกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท บี เบบี้ จำกัด เพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองความต้องการ และนำเสนอข้อมูลที่ท่านสนใจเกี่ยวกับสินค้า การบริการ โปรโมชั่น และข้อเสนออื่นๆ เพื่อประโยชน์ของ ตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายซื้อขายหรือให้เช่าข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลอื่นๆ เว้นเสียแต่เหตุสุดวิสัย ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน ทราบทุกครั้งก่อนเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลอื่น โดยที่ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำร้องขอเหล่านั้น หากท่านไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล ส่วนตัว ท่านสามารถเลือกที่จะ ไม่ใช้บริการนั้นๆ ได้ หรือเลือกที่จะไม่มีส่วนร่วม ในรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมทาง การตลาด  ใดๆ ทั้งสิ้น

การใช้คุกกี้
 
คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ การโฆษณาคุกกี้ที่ถูกส่งโดย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่สาม ถือว่าเป็นเรื่องปกติในธุรกิจอินเตอร์เน็ต บี เบบี้ ไม่สามารถควบคุมและปกป้องต่อการกระทำและ นโยบายของเว็บไซต์อื่น
บี เบบี้ อาจเก็บคุกกี้เพื่อประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนาเนื้อหาและบริการบนเว็บไซต์ ให้ตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้คุกกี้เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่าน ท่านมีสิทธิ์เลือกรับคุกกี้ทั้งหมด หรือไม่รับ เลยก็ได้โดยตั้งค่า browser preferences ให้ตรงกับความต้องการของท่าน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ต้องการรับคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่ สามารถใช้บริการบางอย่างที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเหล่านั้น

be bebe
Customer Information
Special Services
Community Zone
Knowledge Center
Knowledge Center

ติดต่อบีเบบี้

รายชื่อธนาคารที่ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงิน